Projektowi InPlaMed – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego poświęcona była konferencja w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowana przez Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt, o wartości przekraczającej 66 mln zł, do końca 2022 roku znacząco poprawi organizację pracy 20 największych podmiotów leczniczych w regionie, a także usprawni obsługę pacjentów.


Liderem projektu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jest samorząd województwa wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi, wśród których znajduje się Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., którego przedstawiciele obecni byli na konferencji.
InPlaMed jest odpowiedzią na zmiany dotyczące podmiotów leczniczych wynikające z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Celem projektu jest również usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentacji. Jak zaznaczył Robert Janus, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, usprawniony zostanie system diagnostyki i leczenia pacjenta.
- Już po częściowych działaniach było widać, że projekt jest skierowany na uzyskanie wymiernego efektu, a nie tylko poprawienie statystyk. Jego realizacja nie jest tylko koniecznością, bardzo szybko stała się priorytetem. Dzisiaj, po przejściu kilku fal pandemii wywołanej koronawirusem, wszyscy, zarówno personel medyczny, jak i zarządczy, a także pacjenci – zdają sobie sprawę, jak ważny w działalności podmiotów leczniczych jest odpowiedni poziom informatyzacji, umożliwiający pracę personelu online w czasie rzeczywistym, świadczenie usług w obszarze e-zdrowia i sprawną wymianę danych medycznych, zarówno wewnątrz danej jednostki, jak i na zewnątrz – podkreślał marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.
Placówki biorące udział w projekcie znajdują się na różnym etapie jego wdrażania, ale już dziś można stwierdzić, że jego wykonanie usprawni pracę personelu medycznego, wesprze pacjentów oraz pozwoli rozwijać ofertę e-usług w lecznictwie.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video