Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

Inwestycje

ue

W dn. 08.11.2018 r. UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. podpisało z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” Spółka Akcyjna umowę o wartości 6.850.708,32 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiem 32/100) na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego” w ramach projektu pn. „Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień” w ramach projektu nr: RPSW.07.02.00-26-0031/16 pt.: „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, Działanie RPSW.07.02.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 logoue

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
i energetycznej” Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Całkowita wartość projektu: 5.747.905,50 PLN,
środki europejskie: 2.324.523,97 PLN,
współfinansowanie: 410.210,11 PLN,
wkład własny Beneficjenta: 2.734.734,08 PLN

ue logo

Dzień 12.11.2014 zapisał się w historii naszego Uzdrowiska w sposób szczególny. Uroczyście otwarto przebudowany i zmodernizowany Pawilon C Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”.
To nowoczesny obiekt z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi oraz licznymi udogodnieniami dla gości, w tym bogatą bazą zabiegową, smaczną zdrową kuchnią oraz pokojami o wysokim standardzie.

ue-logo

W dniu 30.06.2013 r. został oddany do użytku nowo wybudowany pięciokondygnacyjny Pawilon C1. Obiekt powstał w ramach projektu„Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywieniaSzpitala Uzdrowiskowego Krystyna”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

ue-logo

Projekt "Modernizacja bloku operacyjnego i informatyzacja Szpitala  "Górka" w Busku-Zdroju". Wartość projektu 4 821 801,57 PLN, 75% współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

ue-logo

W dniu 16.11.2010 r.  w Centrum Konferencyjnym w Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju” została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem na realizację inwestycji, jakie przewidziano dla Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”.

Podpisana umowa dotyczy dofinansowania Projektu pod nazwą „Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”, Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W dniu 31 stycznia 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko–Zdrój” S.A. podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową „KOSTIAN” Andrzej Kostian, na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja tj. przebudowa punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju”.

11 maja 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym DORBUD S.A. na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Budowa nowego pawilonu Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju”.

Inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

6 września 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową „RD-Professional” na dostawy związane  z realizacją projektu pn. „Wyposażenie technologiczne punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju.

Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

15 września 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. podpisano umowę z Karpla Konsulting na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji na „Modernizację pawilonu C oraz nadbudowę o jedną kondygnację Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju”.

Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

6 października 2011 roku w „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. otwarto zmodernizowany punkt żywienia w Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna”.

Zadanie to jest jednym z wielu realizowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Inwestycje  w infrastrukturę ochrony zdrowia” Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.